Me tek mot jordbær og bringebær for bearbeiding og innfrysing. I tillegg profilerar me oss på konsumbærmarknaden for delikatessebringebær.

Nytt og aktuelt: